Według Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności jedynie 26,8% osób z niepełnosprawnościami jest aktywnych zawodowo. W celu przełamania stereotypów i walki z wykluczeniem społecznym Fundacja Grupy PKP rozpoczęła projekt „WIDZIALNI PEŁNOSPRAWNI”. W jego ramach odbędą się m. in. happeningi na 6 dworcach.

Niepełnosprawność nie powinna oznaczać gorszej pozycji na rynku pracy. Misją naszego projektu jest wyrównanie szans, chcemy zmienić postrzeganie osób z niepełnosprawnościami – mówi Katarzyna Kucharek, prezes Fundacji Grupy PKP. Pierwszy etap akcji to kampania informacyjno-promocyjna. W jej ramach prócz działań medialnych odbędzie się sześć happeningów na dworcach kolejowych.

Podczas happeningów chcemy pokazać, że osoby z niepełnosprawnościami mogą i powinny być absolutnie pełnoprawne w pracy – podkreśla prezes Fundacji Grupy PKP. Jak zapewniają organizatorzy podczas wydarzeń nie zabraknie nagród dla uczestników, materiałów informacyjnych oraz konkursów. W kolejnym etapie akcji Fundacja zorganizuje szkolenie pracodawców z Grupy PKP w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat specyfiki pracy z takimi osobami oraz na temat korzyści wynikających z ich zatrudnienia.

Pierwsza akcja już w piątek 4 sierpnia na Dworcu Poznań Główny. Następne odbędą się na dworcach Kraków Główny (piątek 11.08.), Gdynia Główna (piątek 18.08.), Łódź Fabryczna (piątek 25.08.2017), Bydgoszcz Główna (czwartek 31.08.), Warszawa Centralna (piątek 8.09.)

Partner:

Patroni medialni: