fbpx

Według Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności jedynie 26,8% osób z niepełnosprawnościami jest aktywnych zawodowo. W celu przełamania stereotypów i walki z wykluczeniem społecznym Fundacja Grupy PKP rozpoczęła projekt „WidzialniPelnosprawni.pl”.

W ramach projektu w 2017 roku prowadzona była kampania informacyjno-edukacyjna w pociągach, komunikacji miejskiej i telewizji. Powstały spoty promujące akcję a na największych dworcach kolejowych w Polsce odbywały się happeningi, dzięki którym pracownicy Fundacji oraz wolontariusze, w tym osoby z niepełnosprawnością dotarli do tysięcy osób z przekazem kampanii.

Kolejnym krokiem było zorganizowanie w 2018 roku konkursu fotograficznego „Widzialni Pełnosprawni – w pracy”, na najlepsze zdjęcie ukazujące osobę z niepełnosprawnością w miejscu pracy.

− Chcemy, aby w świadomości społecznej przestało funkcjonować błędne myślenie o osobach dotkniętych niepełnosprawnością. Wierzymy, ze konkurs pomoże nam przełamać stereotypy w walce o równość na rynku pracy – podkreśla Katarzyna Kucharek, Prezes Fundacji Grupy PKP.

Nagroda główna
Jacek Cisło
„Żaden człowiek nie zna swojej siły, dopóki jej w potrzebie z siebie nie dobędzie”

Wyróżnienie
Arkadiusz Zdebik i Anna Wiech-Cygan (fotograf)
„Arkadiusz”

Wyróżnienie
Eryk Ziembikiewicz i Józef Tomiak (fotograf)
„Moją radością jest pasja”

Tegoroczna, II edycja konkursu to odpowiedź na olbrzymie zainteresowanie edycją ubiegłoroczną. Na przykładzie bohaterów nadesłanych na konkurs fotografii, organizatorzy chcą zachęcać osoby z niepełnosprawnością do aktywnego udziału w rynku pracy a także przekonać pracodawców, że warto poszukać pracowników w tej często niedocenianej grupie społecznej.

Notatka prasowa