Kim jesteśmy?

Fundacja Grupy PKP została założona w 2013 roku w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej. W ramach walki z wykluczeniem społecznym Fundacja Grupy PKP rozpoczyna projekt „WIDZIALNI.PEŁNOSPRAWNI.PL”.

O projekcie

Niepełnosprawność nie powinna oznaczać gorszej pozycji na rynku pracy. Misją naszego projektu jest wyrównanie szans, chcemy zmienić postrzeganie osób z niepełnosprawnością – mówi Katarzyna Kucharek, prezes Fundacji Grupy PKP.

Pierwszy etap akcji to kampania informacyjno-promocyjna. W jej ramach odbędą się happeningi na 6 dworcach kolejowych: w piątek 4 sierpnia na Dworcu Poznań Główny, Kraków Główny (piątek 11.08.), Gdynia Główna (piątek 18.08.), Łódź Fabryczna (piątek 25.08.2017), Bydgoszcz Główna (czwartek 31.08.), Warszawa Centralna (piątek 8.09.).

Podczas happeningów chcemy pokazać, że osoby z niepełnosprawnością maja takie same pasje, marzenia, umiejętności jak inni. Na uczestników wydarzenia czekają nagrody, materiały informacyjne oraz konkursy.

W kolejnym etapie akcji Fundacja zorganizuje szkolenie pracodawców z Grupy PKP w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat specyfiki pracy z takimi osobami oraz na temat korzyści wynikających z ich zatrudnienia.

Cele projektu

Przełamujemy stereotypy na temat osób z niepełnosprawnością.

Przekonujemy pracodawców o tym, że warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnością.

Pokazujemy, że zatrudnienie osób z niepełnosprawnością ma wymierne korzyści.